رعایت نکات زیر به شما کمک می‌کند تا علاوه بر پیشگیری از خرابی‌ها، کارآیی بهتری از دستگاه به دست آورید.

 

 1. دستگاه ملات‌ پاش در محل استقرار حدالمقدور تراز باشد.
 2. کابل مناسب برق دستگاه ملات پاش برای 50 متر فاصله 4X4و برای 100 متر فاصله 4X6  است.
 3. برق ورودی دستگاه ملات پاش سه فاز 380 ولت است و سیم نول هم لازم است وصل باشد. توجه داشته باشید که پس از سبز شدن چراغ کنترل‌‎فاز، دستگاه آماده کار است.
 4. از تغییر آمپر بی‌متال خودداری کنید.
 5. واسکازین گیربکس دارای غلظت 320-250 می باشد. از واسکازین با غلظت کمتر از 250 استفاده نکنید.
 6. هرهفته واسکازین گیربکس‌ها را کنترل کنید. تا نصف گیربکس باید واسکازین داشته باشد، در غیر اینصورت کسری را جبران کنید. واسکازین را هردوماه یکبار عوض کنید.
 7. کمپرسور حتماً در محل استقرار تراز باشد.
 8. گرید روغن کمپرسور40 است و لازم است هر100 ساعت عوض شود. مقدار روغن نباید از نصف شیشه روغن‌نما کمتر باشد.
 9. هربار هم‌زمان با تعویض روغن کمپرسور، فیلتر هوا را نیز تمیز کنید.
 10. در مناطق مرطوب هر دوهفته یکبار با بازکردن شیر تخلیه‌ی آب مخزن کمپرسور، آب موجود در مخزن را تخلیه کنید.
 11. در دستگاه‌ ملات پاش میکسر دار هفته‌ای یکبار یاتاقان میکسر را گریس‌کاری کنید.