minus phone-call plus search telegram
آموزش

یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی از گذشته تاکنون گچ بوده است. این ماده پودری سفید رنگ علاوه بر زیرسازی در زیبایی و ساخت نمای ساختمانها نیز کاربرد زیادی دارد. سنگ گچ به صورت طبیعی از سطح زمین به ...