پمپاژ بتن از راه دور معمولا توسط دستگاه ملات پاش و در ساخت تونلها استفاده میشود. اما مهمترین مسئله برای استفاده از این فرایند محاسبه صحیح فشار موردنیاز است. شما باید بدانید که چگونه فشار موردنیاز برای یک کار خاص را محاسبه کنید. همچنین باید تشخیص دهید که دستگاه شما برای انجام وظیفه آماده است یا خیر؟ در این مطلب قصد داریم درباره اجزای پمپاژ بتن از راه دور صحبت کرده و شما را با دنیای شگفتانگیز این فرایند آشنا کنیم.

چک‌لیست زیر را تهیه کنید: آیا دستگاه شما برای کار آماده است؟

پیش از آنکه کار را آغاز کنید باید مطمئن باشید که دستگاه شما قادر به انجام کار موردنظر هست. برای این کار باید موارد زیر را بررسی کنید.

 • توان موجود دستگاه.
 • حداکثر خروجی موردنظر شما.
 • فشار موردنیاز برای انجام کار.

این سه فاکتور را میتوان از طریق فرمول زیر به هم مرتبط کرد.

توان (کیلووات) = (فشار (بار) * خروجی (مترمکعب بر ساعت) / 25

با توجه به این فرمول زمانی که شما فشار موردنیاز را محاسبه میکنید، متوجه میشوید که آیا دستگاه شما قادر به انجام کار هست یا خیر. همچنین ظرفیت خروجی آن را نیز متوجه خواهید شد.

محاسبه فشار

تعیین فشار؛ هنر تخمین نیازهای خاص پروژه 

زمانی که قصد دارید از دستگاه خود برای انجام پمپاژ از راه دور استفاده کنید، فشار جزء بسیار مهمی محسوب میشود. محاسبه فشار به شما کمک میکند که نیازهای پروژه را تا حد زیادی تخمین بزنید. البته باید مطمئن باشید که این کار تنها یک تخمین است و ممکن است اشتباهاتی داشته باشد. اما انجام آن به شما کمک میکند که پیش از شروع به کار دیدی کلی درباره پروژه داشته باشید.

بنابراین در این بخش به سراغ بررسی متغیرهایی میرویم که برای برآورد فشار کار به آنها نیاز خواهید داشت. البیته باید توجه کنید که پس از محاسبه بر روی کاغذ باید نتایج خود را از طریق آزمایش در محل تایید کنید.

 • فشار راه‌اندازی: این المان دارای مقدار استانداردی است و در همه محاسبات 20 بار در نظر گرفته میشود.
 • ارتفاع برحسب متر: این متغیر تغییرات ارتفاع را از نقطه پمپاژ تا مقصد در نظر میگیرد.
 • طول کل برحسب متر: توجه کنید که این متغیر تنها طول مسطح نیست بلکه طول واقعی در آن مدنظر است.
 • تعداد آرنج‌های 90 درجه.
 • تعداد آرنج‌های 45 درجه.
 • تعداد اتصالات لوله‌ها.
 • تعداد شیلنگ‌های انتهایی (5 متر): شیلنگهای انتهایی که معمولا طول آنها تا 5 متر متغیر است به هدایت بتن در مسیر درست کمک میکنند.
 • ضریب ایمنی برحسب درصد: بافر خطا.

خوشبختانه شما نیازی به انجام محاسبات خستهکننده ریاضی با در نظر گرفتن همه این المانها ندارید. شما میتوانید ابزارهای مختلفی را برای محاسبه این فشار در فضای اینترنت پیدا کنید. یکی از این ابزارها ماشین حساب فشار و خروجی موجود در سایت bestsupportunderground.com است.

نکته قابل توجه

فرمول ارائهشده در این مقاله برای یک بتن درجه متوسط تهیه شده است. شما باید برای تعیین ضریب اصطکاک بتن خاص مورد استفاده خود و به دست آوردن مقدار دقیق فشار آزمایشهای خود را با استفاده از یک رئومتر سنجنده انجام دهید.